A A A

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

W Urzędzie Miejskim odbyły się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. 
Awans uzyskali:
➡️Justyna Bodziacka (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie), 
➡️ Agnieszka Lisowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim), 
➡️ Seweryn Jażdżewski (Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim). 
Zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu egzaminu wręczyła Sekretarz Gminy Iwona Kąsek. Gratulujemy laugh
 Fot. Krystian Falk