A A A

BUDUJEMY PARKING W KMIECINIE

Przy ul.Łąkowej w Kmiecinie dobiegają końca prace budowlane związane z  utwardzeniem powierzchni gruntu. Planowane jest wzmocnienie nawierzchni gkostką betonową na szer. 5,0 m. W dalszym odcinku utwardzenie powierzchni wykonane będzie płytami typu MEBA na szer. 4,50 m. Ogólna powierzchnia utwardzenia wyniesie 465 m². Wykonawcą inwestycji jest firma M.J. Szalczewscy. Gmina buduje dla Was!