A A A

BURMISTRZ Z ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA

Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Jackowi Michalskiemu absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2019 rok oraz wotum zaufania po przedstawieniu Raportu o Stanie Gminy za 2019 rok. Dziękujemy za mocny mandat zaufania!