A A A

DEBATA 30 LAT WOLNEJ POLSKI

30- lecie pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych oraz 29-lecie funkcjonowania Samorządu Terytorialnego, było tematami debaty byłych i obecnych samorządowców z naszej gminy.

Dyskusję prowadził Łukasz Kępski, redaktor merytoryczny w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym. Na pytania dot. m.in. osobistych odczuć związanych z 4 czerwca 1989 roku, czy także najważniejszych przemian, jakie dokonały się w samorządach, odpowiadali burmistrzowie: Jacek Michalski, Tadeusz Studziński i Stanisław Bobrowicz.
Następnie przeprowadzono dyskusję ze zgromadzonymi gośćmi.

Jedną z konkluzji debaty jest potrzeba budowania społeczeństwa obywatelskiego. Należy to robić poprzez m.in.edukację od najmłodszych lat.

Damy radę!

Fot. Krystian Falk