A A A

DEBATA W ŻPH-u

W Żuławskim Parku Historycznym, odbyła się debata, której temat przewodni brzmiał - "Czy Polska zmieni się po śmierci prezydenta Adamowicza?". Z przybyłymi mieszkańcami regionu dyskutowali zaproszeni goście: Dorota Brzezińska, Witold Bock oraz Jan Błaszkowski.

Dyskusja ciekawa i w wielu aspektach bolesna. Nie zabrakło trafnych spostrzeżeń, co do obecnej sytuacji w przestrzeni publicznej, wskazania problemów występujących w naszym społeczeństwie oraz znalezienia możliwych metod rozwiązania kryzysu na kilku płaszczyznach: demokracja-kultura-religia-państwo.

Uczestnicy debaty mieli możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej, która była wystawiona w Urzędzie Miejskim po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Nowodworski, Jacek Gross, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski, Wójt Sztutowa, Robert Zieliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim, Wojciech Krawczyk

Fot. Krystian Falk