A A A

DZIAŁAMY W CITTASLOW

Burmistrz Jacek Michalski oraz Sekretarz Gminy Iwona Kąsek wzięli udział w spotkaniu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, przyjęto budżet na 2018 oraz plan wydarzeń kulturalnych. Cittaslow to międzynarodowy projekt, którego celem jest polepszanie jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego życia. Miasta spod znaku ślimaka stawiają na działania prospołeczne i prośrodowiskowe, dbają o zachowanie niepowtarzalnego charakteru każdego z miast poprzez odnowę zabytków oraz pielęgnowanie lokalnej twórczości i kuchni.