A A A

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dyrektorzy Placówek Oświatowych,

Wychowawcy, Nauczyciele,

Pracownicy Administracji i Obsługi

 

Z okazji Dnia Edukacji narodowej składam Państwu serdeczne życzenia pomyślności, a także wielu osiągnięć i sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Jednocześnie proszę przyjąć słowa uznania za trud, serce i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci
i młodzieży.

Życzę Państwu, aby umiejętności budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska przynosiła efekty i satysfakcję w odpowiedzialnej pracy nauczycieli i wychowawców.

Proszę przyjąć także życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni.

 

 

Z wyrazami uznania,

 

Jacek Michalski

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego