A A A

INFORMACJA ŻLGD

Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków nie wybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

2.1.2 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych- konkurs 27/2019

2.2.2 Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych- 28/2019

Wyniki naboru wniosków złożonych w ramach Konkursów nr 27/2019, 28/2019 można sprawdzić pod następującym linkiem:

https://www.zulawskalgd.pl/nabory-wnioskow/wyniki/wyniki-naborow-konkursy-27-2019-28-2019