A A A

KONFERENCJA TURYSTYCZNA ZESPOŁU SZKÓŁ

W Żuławskim Parku Historycznym odbyła się Konferencja "Turystyka - jak połączyć pracę z pasją?", zorganizowana przez Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

Konferencja została podzielona na dwa bloki. W pierwszym zaprezentowali się uczniowie klas turystycznych, którzy w ramach panelu krajoznawczego, przedstawili ciekawe miejsca do zwiedzenia, takie jak: Skandynawia, Rosja, Chiny, czy nasz polski Wrocław. Prelegentami byli: Marta Jaworska, Agnieszka Dziubek, Kinga Wójcik, Patrycja Jaros.

W drugim panelu zaprezentowali się nauczyciele i pracownicy branżowi. Uczniowie mogli się dowiedzieć o tym, jak wygląda funkcjonowanie biura podróży, wpływ pasji pracownika na przychody biura podróży, a także czym jest work away-światowy wolontariat na wyciągnięcie ręki. W tej części prelegentami byli: Agnieszka Mularczyk, Anna Wysocka, Kamila Ziętek, Ewa Pichola.

Do zebranych zwrócili się także: Dyrektor Wioletta Przyborowska, Burmistrz Jacek Michalski i Wicestarosta Barbara Ogrodowska.

Burmistrz podsumował inwestycje gminne, które przyczynią się do rozwoju i wzbogacenia oferty turystycznej - renowacja zabytkowego mostu zwodzonego, rewitalizacja śluzy w Marzęcinie, budowa sieci ścieżek rowerowych i w następnym roku przystani kajakowych.

Z kolei Wicestarosta omówiła inwestycje wodne, które będzie realizował powiat nowodworski.

To była praktyczna lekcja dla uczniów. 
Fot. Krystian Falk