A A A

KONKURSY NA ZADANIA PUBLICZNE

Zarządzenie Nr 338

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
na 2020 rok.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA - KLIKNIJ 

 

Zarządzenie Nr 339

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 13.11.2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na rok 2020
w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych (organizacje pozarządowe).

TREŚĆ ZARZĄDZENIA - KLIKNIJ ]

 

Zarządzenie Nr 340

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 13.11.2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2020
w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych – placówki oświatowe z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański oraz Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.

TREEŚĆ ZARZĄDZENIA - KLIKNIJ 

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
o naborze  kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na wsparcie zadań publicznych na rok 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA - KLIKNIJ 

POTRZEBNE DOKUMENTY:

OFERTA - KLIKNIJ 

UMOWA - KLIKNIJ 

KARTA FORMALNA - KLIKNIJ 

SPRAWOZDANIE - KLIKNIJ