A A A

MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert). 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA - KLIKNIJ 

FORMULARZ Z UWAGAMI - KLIKNIJ 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKLŁEGO - KLIKNIJ 

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE - KLIKNIJ 

UPROSCZONA OFERTA - KLIKNIJ