A A A

NOWY SPRZĘT DLA OSP

OSP z nowymi przyczepami przeciwpowodziowymi. 
W ramach projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z ternu Gminy Nowy Dwór Gdański zostały doposażone w 4 przyczepy przeciwpowodziowe oraz w namiot pneumatyczny wraz z wyposażeniem. Przyczepy wyposażone są m.in. w wały przeciwpowodziowe, agregaty prądotwórcze, pompy pływające, szlamowe i elektryczne. Wartość zakupionego sprzętu to ponad 410 000, 00 zł z czego 85 % stanowi dofinansowanie że środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Projekt „Bezpieczne Żuławy” realizowany jest w partnerstwie z gminami: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Ostaszewo i Stegna. Celem projektu jest zakup 257 sztuk specjalistycznego sprzętu dla 12 jednostek działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania na Żuławach Wiślanych. Realizacja zakończy się jeszcze w tym roku. Całkowita wartość projektu do ponad 3 700 000,00 zł z czego dofinansowanie z UE wynosi ponad 3 000 000,00 zł.

Fot. Kamil Dyl