A A A

NOWY WÓZ DLA OSP MARYNOWY

 NOWY WÓZ STRAŻACKI DLA OSP MARYNOWY OFICJALNIE PRZEKAZANY!
W Komendzie Powiatowej PSP odbyła się uroczystość przekazania nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marynowy oraz łodzi ratunkowej i sprzętu niezbędnego do akcji ratowniczych dla PSP Nowy Dwór Gdański.

Nowy wóz dla OSP Marynowy kosztował 849 tys zł i został sfinansowany ze środków budżetu gminy (389 930, 00 zł), Narodowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (360 tys zł), środki ubezpieczeniowe (100 tys zł).

Akt przekazania wozu wraz z kluczykami dokonali: Wicewojewoda Mariusz Łuczyk, Komendant Wojewódzki PSP Tomasz Komoszyński, Prezes WFOŚ Maciej Kazienko, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski.

W ramach podziękowania za wsparcie finansowe, Prezes OSP Marynowy i Komendant PSP NDG wręczyli pamiątkowe grawery. Wśród wyróżnionych znalazł się Burmistrz Jacek Michalski. Dziękujemy!

Z dumą i satysfakcją patrzymy na kolejną wspólną inwestycję, jaką był zakup nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego. Wierzymy, że będzie dobrze służył strażakom, mieszkańcom i wszystkim potrzebującym.

Jeśli Rada Miejska przyjmie budżet gminy na 2020 rok, będziemy mogli rozpocząć inwestycję związaną z przebudową remizy OSP Marynowy.

W ciągu 2 lat wspólnymi siłami udało nam się doposażyć jednostki z Nowego Dworu Gdańskiego i Lubieszewa w nowe pojazdy ratownicze. Do strażaków trafiły także specjalistyczne przyczepy i wiele innego sprzętu, niezbędnego do normalnego i efektywnego funkcjonowania.

Dziękujemy strażakom, wojewodzie, radnym i wszystkim życzliwym oraz pomocnym osobom. 

Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Damy radę laugh

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek! 
Fot. Krystian Falk