A A A

OBRADOWAŁ ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Omówiono plany działań w razie sytuacji kryzysowych, mogących wystąpić w okresie letnio-wakacyjnym.Nasza gmina jest przygotowana. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Jacek Michalski.