A A A

OBRADOWALI RADNI RADY MIEJSKIEJ

Za nami pierwsza w tym roku Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad  30 stycznia  dokonano m.in. zmian w budżecie gminy na 2018 rok.Wprowadzono nowe zadania - remont komina w Żuławskim Ośrodku Kultury, a także wykonanie dokumentacji na modernizację remizy OSP Lubieszewo. Zwiększono wydatki na modernizację ul.Willowej w mieście, czy realizację programu Bezpieczne Żuławy. Poza tym wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035, przyjęto roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 roku oraz upoważniono Burmistrza Jacka Michalskiego do zmiany Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew.