A A A

ODPUST W NOWEJ PARAFII

Wierni z parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Nowym Dworze Gdańskim obchodzIli 29 czerwcaj odpust parafialny. Z tej okazji uroczystej sumie odpustowej przewodniczył biskup pomocniczy elbląski, Wojciech Skibicki. W uroczystościach uczestniczył razem z mieszkańcami Burmistrz Jacek Michalski.