A A A

ODWIEDZILI NAS ROSJANIE

Naszą gminę odwiedziła delegacja z miasta partnerskiego Swietłyj w Federacji Rosyjskiej. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dwustronne, podczas którego omówiono bieżące i planowane inwestycje w naszych regionach. Poruszono także tematy krajowe, w tym strajk w oświacie.

Następnie delegacja odwiedziła cmentarz Armii Radzieckiej w Kmiecinie, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Rosyjskiej delegacji przewodniczył Siergiej Biewz - Przewodniczący Rady Deputowanych. Naszą gminę reprezentował Zastępca Burmistrza Rafał Kubacki oraz Sekretarz Gminy Iwona Kąsek.

Dziękujemy za miłą wizytę i zapraszamy ponownie. 
Fot.  Krystian Falk