A A A

ODZNACZONO ROLNIKÓW

Zastępca Burmistrza Tomasz Szczepański wręczył odznakę honorową "Zasłużony dla rolnictwa", dla rolników którzy nie mogli jej odebrać podczas ubiegłorocznych dożynek gminnych w Marzecinie.Odznaczeni zostali: Natalia Gąska, Wiesław Koller (przekazano na ręce małżonki) oraz Marianna Bryks (przekazano). Odznaczeni pochodzą z Sołectw Stobna (Nowinki) oraz Powaliny. W uroczystości wzięły udział także władze gminy, radny i sołtys z terenu pochodzenia odznaczonych. Jesteśmy dumni, że mamy takich rolników na naszym terenie! Dziękujemy za Wasz wkład w rozwój rolnictwa na Żuławach!