A A A

PODZIĘKOWANIA ZA DZIEŃ OSADNIKA

Kierownik Żuławskiego Parku Historycznego, Mariola Mika złożyła na ręce Burmistrza Jacka Michalskiego podziękowania za współorganizację VI Dnia Osadnika w Nowym Dworze Gdańskim.

Cieszymy się, iż możemy wspierać wydarzenie, które kultywuje pamięć o pierwszych osadnikach na Żuławach po II wojnie światowej oraz integruje lokalną społeczność. 

Robicie kawał świetnej roboty. 
Fot. Kamil Dyl