A A A

POWSTANĄ NOWE PRZYSTANIE KAJAKOWE

 POWSTANĄ PRZYSTANIE KAJAKOWE W NASZEJ GMINIE!
Burmistrz Jacek Michalski podpisał umowę z firmą Hydro-Mag Sp. z .o.o. na budowę pięciu przystani kajakowych na terenie naszej gminy (Nowy Dwór Gdański x2, Żelichowo, Kępki, Osłonka). Inspektorem nadzoru inwestycyjnego będzie Mirosław Klotzke - Firma Trasa.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach projektu Pomorskie szlaki Kajakowe-Kajakiem przez Pomorze i zostanie zrealizowana w 2020 roku.

➡️Przystań kajakowa w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera (nowy bulwar).
Zakres prac inwestycyjnych:
• Oczyszczenie linii brzegowej wraz z uporządkowaniem oraz zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim pobliżu,
• Pomost pływający wraz z wymaganym wyposażeniem,
• Rynna kajakowa,
• Ustawienie elementów małej architektury: 3 suszarki na kajaki, kosz na śmieci,
• Infrastruktura rowerowa (stojak rowerowy pięciostanowiskowy x2),
• Tablica informacyjna,
• Oznakowanie.

➡️Przystań kajakowa przy ŻOK-u w Nowym Dworze Gdańskim.
Zakres prac inwestycyjnych:
• Oczyszczenie oraz umocnienie linii brzegowej w bezpośrednim pobliżu przystani,
• Pomost pływający wraz z wymaganym wyposażeniem,
• Tablica informacyjna,
• Oznakowanie.

➡️Przystań kajakowa wraz z zagospodarowaniem terenu w Kępkach.
Zakres prac inwestycyjnych:
• Oczyszczenie oraz umocnienie linii brzegowej w bezpośrednim pobliżu przystani,
• Pomost pływający wraz z wymaganym wyposażeniem,
• Zatoka postojowa z parkingiem,
• Ustawienie elementów małej architektury: 1 duża wiata, 2 ławostoły, 1 palenisko z 4 ławkami, 2 kosze na śmieci, 5 suszarek do kajaków, osłona przenośnego sanitariatu,
• Lampa solarna,
• Infrastruktura rowerowa (stojak rowerowy pięciostanowiskowy x2),
• Tablica informacyjna,
• Oznakowanie.

➡️Przystań kajakowa w Osłonce
Zakres prac inwestycyjnych:
• Oczyszczenie i umocnienie linii brzegowej oraz terenu w bezpośrednim pobliżu przystani,
• Dwa pomosty pływające wraz z wymaganym wyposażeniem,
• Ciąg komunikacyjny,
• Trzy suszarki na kajaki na terenie funkcjonującej już przystani w Osłonce,
• Kosz na śmieci,
• Lampa solarna,
• Infrastruktura rowerowa (stojak rowerowy pięciostanowiskowy x2),
• Tablica informacyjna,
• Oznakowanie.

➡️Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żelichowie

Zakres prac inwestycyjnych:
• Oczyszczenie oraz umocnienie linii brzegowej wraz z terenem w bezpośrednim pobliżu przystani,
• Pomost pływający wraz z wymaganym wyposażeniem,
• Ciągi piesze (w tym bruk, urządzenie terenu, schody terenowe, zjazd dla rowerów, rynny kajakowe) z przystani do zagospodarowanego terenu,
• Niwelacja terenu,
• Urządzenie i zagospodarowanie terenu: 2 wiaty pojedyncze, 1 wiata podwójna, 4 ławostoły, 4 ławki, ogrodzenie terenu, 1 palenisko z 4 ławkami, 2 kosze na śmieci, 5 zestawów suszarek do kajaków, osłona przenośnego sanitariatu,
• 2 lampy solarne,
• Doprowadzenie mediów (woda i prąd) na zagospodarowany teren,
• Infrastruktura rowerowa (stojak rowerowy pięciostanowiskowy x2),
• Tablica informacyjna,
• Oznakowanie.

Fot. Krystian Falk