A A A

PRSP UTRZYMA PORZĄDEK W MIEŚCIE I GMINIE

Burmistrz Jacek Michalski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Sanitarno-Porządkowych na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w 2020 roku.
W zakres umowy wchodzi m.in.:
➡️ Bieżące utrzymanie czystości oraz oczyszczanie dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych. parkingów, placów, wiat rowerowych, kładek, mostów i bulwarów,
➡️ zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz innych miejsc zawartych w umowie,
➡️ opróżnianie, dezynfekcja oraz konserwacja koszy ulicznych,
➡️ czyszczenie wiat przystankowych,
➡️ utrzymanie czystości na miejskich placach zabaw,
➡️ montaż i demontaż flag okolicznościowych oraz dekoracji świątecznych,
➡️ utrzymanie oznakowania pionowego ulic,
➡️ udrażnianie kratek kanalizacyjnych zapychanych m.in. przez liście,
➡️utrzymanie czystości miejskiej toalety, TOI TOI oraz fontann,
➡️ utrzymanie czystości miejsc pamięci i pomników.

Umowa będzie obowiązywała przez cały rok.

Fot.Krystian Falk