A A A

PRZYCZEPY DLA OSP

OSP Z NOWYM SPRZĘTEM 
Burmistrz Jacek Michalski podpisał umowy z Prezesami i Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Dworu Gdańskiego, Marynowych i Marzęcina na przekazanie nowych przyczep przeciwpowodziowych.

 W ramach projektu pn. „Bezpieczne Żuławy", jednostki OSP z naszej gminy zostały doposażone w przyczepy przeciwpowodziowe wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz w namiot pneumatyczny. Wartość zakupionego sprzętu to ponad 410 000, 00 zł z czego 85 % stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fot. Krystian Falk