A A A

REMONT CHODNIKA NA UL.KOLEJOWEJ

Rozpoczynamy remont chodnika na ul.Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim.

Zakres wykonywanych prac obejmuje:

  • rozbiórkę istniejącego chodnika wraz z obrzeżami i krawężnikami,
  • korytowanie wraz z wywozem gruzu, urobku, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
  • wykonanie podbudowy pod konstrukcję chodnika oraz zjazdów
  • montaż nowych obrzeży betonowych i krawężników betonowych
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej
  • regulację wysokościową istniejących włazów kanalizacyjnych , studni teletechnicznych, skrzynek zaworów i hydrantów

 Termin zakonczenia prac planowany jest na 30 sierpnia.