A A A

RESTRUKTURYZACJA NIERUCHOMOŚCI

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, zgodnie z ustaleniami, uprzejmie informuje, że w dniu 28.02.2018 r. o godzinie 9,00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim odbędzie się spotkanie w sprawie restrukturyzacji nieruchomości rolnej zabudowanej o łącznej powierzchni 521,2986 ha, do odrębnego zagospodarowania dla rolników, położonej w gminie Stegna, w obrębach:

Żuławki oznaczoną jako działki nr: 211/2 0 pow. 21,20 ha, 213/2 0 pow. 31,24 ha, 267 0 pow. 33,60 ha, 273/3 0 pow. 4,21 ha, 281 0 pow. 5,93 ha, 306/7 0 pow. 18,6519 ha, 308 0 pow. 39,19 ha, 309 0 pow. 5,12 ha, 312 0 pow. 10,45 ha dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim księga wieczysta nr GD2M/00039964/3

Dworek oznaczoną jako działki nr: 65/3 0 pow. 27,3774 ha, 73/2 0 pow. 19,3103 ha, księga wieczysta GD2M /00043878/4, 73/1 0 pow. 9,0963 ha księga wieczysta nr GD2M/00043879/1 Bronowo oznaczoną jako działka nr 188/2 0 pow. 10,32 ha księga wieczysta GD2M/00048608/6 Niedźwiedzica oznaczoną jako działki nr: 104/5 0 pow. 129,6551 ha księga wieczysta nGD2M/000421196/2, 104/4 0 pow. 3,8942 ha księga wieczysta GD2M/0005687/2, 63/7 0 pow. 0,5490 ha, 93/8 0 pow. 0,0358 ha, 93/10 0 pow. 0,0295 ha, 93/11 0 pow. 43,1991 ha, 94 0 pow. 0,41 ha, 96 0 pow. 1,19 ha, 98 0 pow. 98,94 ha, 101 0 pow. 7,07 ha, 103 0 pow. 0,63 ha księga wieczysta GD2M/00042196/2. O powyższym spotkaniu prosimy o powiadomienie zainteresowanych rolników.