A A A

ROZMAWIANO O BUDŻECIE

Burmistrz Jacek Michalski przedstawia Radnym Rady Miejskiej projekt uchwały budżetowej gminy na 2020 rok. Budżet był opracowywany na podstawie m.in. wniosków od Sołtysów i Radnych. Szczegółowe informacje na temat przyszłorocznego budżetu podamy w momencie, kiedy zostanie przyjęta jego ostateczna wersja podczas Sesji RM.

Fot. Krystian Falk