A A A

SADZONKI DRZEW DLA SOŁECTW

Informujemy, że na jutro zaplanowaliśmy jesienną akcję wydawania sadzonek drzew w ramach promowania odnowy zadrzewień śródpolnych i przydrożnych na terenach wiejskich. 
Chętnych do udziału w akcji sołtysów, zapraszamy na godz. 10.00 do Urzędu Miejskiego po odbiór drzewek.

Do dyspozycji będą następujące gatunki drzew:
1. Wiąz górski
2. Brzoza brodawkowata
3. Buk zwyczajny
4. Jarząb pospolity
5. Lipa drobnolistna
6. Świerk kłujący

Do zobaczenia laugh