A A A

SP 2 Z DOFINANSOWANIEM PROJEKTU

Gmina Nowy Dwór Gdański otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim na realizację projektu pn. „Ty i Ja – nasz bezpieczny świat”