A A A

SPOTKANIE MŁODZIEŻY MIAST PARTNERSKICH

 

Po raz kolejny w Nowym Dworze Gdańskim gościła młodzież z miast partnerskich: Hennef, Velkiej nad Velickou , Sarn  oraz Swietłyj.

Przez cztery dni młodzież z pięciu krajów realizowała  przygotowany wspólnie ze stroną niemiecką program.  Były gry językowe prowadzone w formie quizu, zwiedzanie regionu, wspólne wycieczki, prezentacje multimedialne swoich miast, integracyjne zabawy połączone z karaoke oraz wspólna dyskoteka. Okazją do wspólnej  pracy w międzynarodowych grupach była wizyta w Świecie Labiryntów w Blizinach, gdzie młodzież podzielona na międzynarodowe grupy pokonywała zawiłości labiryntów w kukurydzy oraz labiryntu drewnianego. Zabawa ta zakończyła się wspólnym ogniskiem.  

Odbyły się też zawody sportowe. W siatkówce dziewcząt zwyciężył zespół nowodworskiego Gimnazjum Sportowego przed SP 1, SP 2 i drużyną z Hennef. W rywalizacji unihoka dziewcząt najlepsze był dziewczęta z ZS-P w Marzęcinie przed Velką nad Velickou, a wśród chłopców wygrali reprezentanci Velkiej nad Velickou. Turniej tenisa stołowego zdominowali reprezentanci Hennef, zajmując trzy pierwsze lokaty. W turnieju piłki nożnej zwyciężyły dziewczęta z Sarn oraz chłopcy ze Svietłyj.  Bardzo ciekawa była wizyta w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Marzęcinie. Tam odbyła się integracyjna lekcja podczas której młodzież w międzynarodowych grupach realizowała zadania rekreacyjno-ruchowe przygotowane przez miejscowych nauczycieli. Po zwiedzeniu szkoły przeprowadzona została ewaluacja projektu.

Przedstawiciele Hennef, Velkiej nad Velickou oraz gospodarzy, uczestniczących w trójstronnym projekcie wysoko ocenili przygotowany program oraz jego realizację. Na końcowym spotkaniu ustalono termin rewizyty nowodworskiej młodzieży w Hennef w roku przyszłym.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu dofinansowanego przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz nowodworski Urząd Miejski.

Tekst - Tadeusz Studziński, prezes Żuławskiego Towarzystwa Sportowego.