A A A

SPOTKANIE POLSKA-ROSJA

W Urzędzie Miejskim 1 lutego br.  odbyło się spotkanie robocze partnerów Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020 ( Gminy Nowy Dwór Gdański, Cedry Wielkie, Nowy Staw, Ostaszewo oraz miasta Swietłyj). Program zakłada rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Swietłego poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego. W jego efekcie może powstać sieć ścieżek rowerowych między innym łączących Nowy Dwór Gdański z Nowym Stawem i Ostaszewem. Omówiono wstępne założenia współpracy i podziału środków finansowych wynoszących ponad 2,5 mln euro. Dziękujemy za miłą wizytę i zapraszamy ponownie