A A A

SPRAWDZAJCIE WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO

Do końca marca 2018 r. część  mieszkańców naszej gminy stanie przed koniecznością wymiany dowodu osobistego na nowy.

Nie należy czekać na ostatnią chwilę, narażając się na kolejki, tylko już teraz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Przypominamy, że wniosek na dowód osobisty osoba pełnoletnia składa osobiście, załączając aktualne zdjęcie. Zwracamy uwagę, że zdjęcie musi spełniać ustawowe wymogi, osoba musi znajdować się w pozycji frontalnej i patrzeć na wprost. Do urzedu należy zabrać swój aktualny dowód osobisty, bądź w przypadku jego braku ważny paszport.

Więcej informacji dotyczących wniosku na dowód osobisty i wymagań dotyczących fotografii na stronie obywatel.gov.pl.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można również złożyć za pośrednictwem strony epuap.gov.pl, ale do tego musimy mieć potwierdzony profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Prosimy mieszkańców o sprawdzenie ważności dowodu osobistego. Data ta znajduje się na przodzie dokumentu w prawym dolnym rogu.

W przypadku konieczności wymiany prosimy o udanie się do naszej filii przy ul. Warszawskiej 28A w Nowym Dworze Gdańskim.

Godziny pracy urzędników obsługujących wymianę dowodu osobistego:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piatek 7.30 – 14.00,

środa 8.00-16.00.