A A A

STYPENDIA 2019/2020

Informacja o udzielaniu stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Wnioski należy składać :

• osobiście na odpowiednim druku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Konopnickiej 19, pokój nr 4

• oraz w sekretariatach szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie,

Szkoła Podstawowa w Lubieszewie,

Szkoła Podstawowa w Wiercinach.

Osoby pełnoletnie, starające się o stypendium szkolne powinny składać wnioski samodzielnie.

Termin składania wniosków : od 1 września 2019 do 15 września 2019 roku 

WNIOSEK O STYPENDIA - KLIKNIJ