A A A

SZCZYT KLIMATYCZNY ŻUŁAW

 Stowarzyszenie Żuławy oraz Instytut Metropolitalny zapraszają na Szczyt Klimatyczny Żuław, który odbędzie się w środę 25 września 2019 roku w godzinach 9:00 -15:00 w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim. 

Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie, podczas którego uczestnicy będą poruszać tematy dotyczące wyzwań związanych z nieuchronnymi zmianami klimatu na terenie Żuław.

Klimat, bo o nim jest mowa, stał się tematem nieschodzącym z pierwszych stron gazet czy programów informacyjnych. I trudno się dziwić, zmiany klimatu generują coraz większą liczbę problemów, z którymi musimy się na co dzień mierzyć. Żeby nie pozostawać gołosłownym: ekstremalne zjawiska pogodowe (upały, deszcze nawalne i powodzie, tornada, wichury i zniszczenia), problemy z podstawowymi zasobami (w szczególności z wodą, która powoli staje się dobrem deficytowym zarówno w gospodarstwach domowych, rolnictwie, jak i przemyśle), wzrost cen żywności (owoców i warzyw). To codzienność.

‼️Te problemy zaczynają występować wszędzie, także na Żuławach, z których geograficzne położenie, ukształtowanie terenu i gospodarka czynią obszar tyleż specyficzny, co szczególnie narażony na konsekwencje zmieniającego się świata.

Dlatego Stowarzyszenie Żuławy – zrzeszenie żuławskich gmin i powiatów, a także Instytut Metropolitalny – obywatelski think tank, zdecydowały się podjąć współpracę i zorganizować Szczyt Klimatyczny Żuław ☺️

W trakcie Szczytu Klimatycznego Żuław pojawi się wiele tematów, będziemy rozmawiać m.in. o:
– potrzebach inwestycyjnych i modernizacyjnych infrastruktury wodociągowej
i sieci deszczowych;
– możliwościach wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych;
– racjonalizacji w gospodarowaniu zasobami wodnymi;
– lepszym wykorzystaniu endogenicznych czynników rozwoju;
– rozbudowie infrastruktury technicznej, w tym wodociągowej i kanalizacyjnej;
– mechanizmach zabezpieczenia obszaru przed następstwami zmian klimatu;
– źródłach finansowych na realizację omawianych inwestycji w kontekście nowej perspektywy unijnej.

Efektem spotkania będzie podpisanie deklaracji współpracy na rzecz ochrony klimatu Żuław,
a ta z założenia w dalszych działaniach przekładać się będzie na budowanie wspólnych partnerstw
i projektów.

Więcej informacji: http://im.edu.pl/szczytklimatyczny/

‼️Udział w Szczycie Klimatycznym Żuław jest nieodpłatny. Wystarczy wysłać zgłoszenie mejlowe na adres biuro@im.edu.pl i przyjechać na spotkanie