A A A

TERESA ADAMIAK PRZECHODZI NA EMERYTURĘ

Pani Teresa Adamiak,  wieloletnia dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy przeszła  na zasłużoną emeryturę. Z tej okazji Burmistrz Jacek Michalski złożył wyrazy uznania i podziękowania za poświęcenie, trud, zaangażowanie oraz serce jakie włożyła Pani Teresa kierując przez wiele lat Biblioteką Publiczną. Jednocześnie Burmistrz powierzył Pani Beacie Opitz kierowanie Biblioteką Publiczna Miasta i Gminy do czasu wyłonienia nowego dyrektora. Dziękujemy Pani Tereso za wieloletnią pracę na rzecz naszej gminy! Pani Beacie życzymy powodzenia na nowym stanowisku!

Fot. Krystian Falk/Gmina NDG