A A A

UCHWALONO BUDŻET GMINY NA 2020 ROK

BUDŻET GMINY NA 2020 ROK PRZYJĘTY
W Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się Sesja Rady Miejskiej . Radni jednogłośnie (15/15 za) przyjęli budżet gminy na 2020 rok.

Burmistrz Jacek Michalski podziękował Radnym, Sołtysom, Skarbnik Gminy Annie Pałubickiej, pracownikom UM odpowiedzialnym za sferę budżetową, a także mieszkańcom za niełatwą pracę związaną z opracowaniem i skonstruowaniem budżetu gminy.

"To nie jest łatwy budżet. Znajdziemy się w kolejnym roku konsumowania pieniędzy z zewnątrz pozyskanych na inwestycje. Najważniejsze zadania to budowa bulwaru wzdłuż rzeki Tugi ( 2 mln 800 tys. zł), rewitalizacja Żuławskiego Ośrodka Kultury (2 mln 300 tys zł), budowa przystani kajakowych ( 1 mln 453 tys. zł), dokończenie budowy ścieżek rowerowych w ramach Pomorskich Tras Rowerowych, czy zagospodarowanie terenu pod rozszerzenie cmentarza komunalnego" - Burmistrz Jacek Michalski.

Ponieważ była to ostatnia Sesja przed Świętami Bożego Narodzenia, na sali gościliśmy wyjątkowe osoby. Dzieci z grupy Motylki Niepublicznego Przedszkola nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, które wykonały wspaniałe przedstawienie artystyczne. Dziękujemy laugh Nie także zabrakło życzeń i drobnych upominków. Drodzy Radni i Sołtysi, życzymy Wam Wesołych Świąt laugh
 

NAGRANIE Z SESJI - KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ 

Fot. Krystian Falk