A A A

WIERCINY Z NOWYM SOŁTYSEM

Paweł Guzmann został wybrany na stanowisko Sołtysa Sołectwa Wierciny. Gratulacje złożył mu Burmistrz Jacek Michalski wraz z Zastępcą Rafałem Kubackim. Życzymy powodzenia!