A A A

WYJAZD DO WYGONINA

Grupa uczniów ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Nowym Dworze Gdańskim wyjechała do Ośrodka Dla Dzieci w Wygoninie na kilkudniową integrację i odpoczynek w ramach Gminnego Programu Profilaktyki. Szczęśliwej podróży życzyli im Burmistrz Jacek Michalski oraz Sekretarz Gminy Iwona Kąsek.
Fot. Krystian Falk