A A A

WYŁONIONO OPERATORA PRZYSTANI

 Burmistrz Jacek Michalski podpisał umowę z MARINAGOLD Jerzy Złoty na pełnienie funkcji operatora przystani w Osłonce. Umowa będzie obowiązywała do końca 2020 roku.

Przypominamy, iż w związku z zakończeniem działalności Spółki Pętla Żuławska, każda gmina, która wchodziła w skład spółki,musiała wyłonić operatorów marin.

Warto także nadmienić, iż w 2020 roku w Osłonce wybudujemy przystań kajakową. 

Zachęcamy do polubienia i śledzenie profilu Przystań Żeglarska - Osłonka

Fot. Krystian Falk