A A A

WYRÓŻNIONO NAUCZYCIELI

Burmistrz Jacek Michalski wręczył nagrody dla nauczycieli wskazanych przez dyrektorów placówek szkolnych, którzy w minionym roku wykazywali się dużym zaangażowaniem w swojej pracy. Ponadto Burmistrz wręczył nagrody dla dwóch dyrektorów placówek szkolnych za ciężką i sumienną pracę. Wszystkim gratulujemy ! Wyróżnieni;
Edyta Oryl
Waldemar Sobczak
Lilia Koller
Elżbieta Kordylasińska
Ewa Witczak
Marlena Pastusiak-Gruda
Emilia Kapiszka
Tomasz Górski
Katarzyna Zalewska
Elżbieta Zacharska