A A A

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Za nami XXXV Sesja Rady Miejskiej. Podzczas obrad przyjęto uchwałę o nadaniu imienia "Przyjaciół Misia" dla Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie ! Gratulujemy i już zazdrościmy nazwy. Oprócz tego przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunku wypłacania nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 12. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu rzeczowego i wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym „Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ‘Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim.
 13. Projekt uchwały w sprawie wspólnego zadania przeprowadzenia restrukturyzacji lub likwidacji Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.
 14. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2014-2018.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 16. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 17. Sprawy różne.

 

 

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunku wypłacania nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 12. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu rzeczowego i wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym „Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ‘Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim.
 13. Projekt uchwały w sprawie wspólnego zadania przeprowadzenia restrukturyzacji lub likwidacji Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.
 14. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2014-2018.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 16. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 17. Sprawy różne.

 

 

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunku wypłacania nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 12. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu rzeczowego i wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym „Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ‘Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim.
 13. Projekt uchwały w sprawie wspólnego zadania przeprowadzenia restrukturyzacji lub likwidacji Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.
 14. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2014-2018.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 16. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 17. Sprawy różne.

 

 

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunku wypłacania nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 12. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu rzeczowego i wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym „Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ‘Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim.
 13. Projekt uchwały w sprawie wspólnego zadania przeprowadzenia restrukturyzacji lub likwidacji Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.
 14. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2014-2018.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 16. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 17. Sprawy różne.

 

 

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunku wypłacania nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 12. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu rzeczowego i wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym „Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ‘Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim.
 13. Projekt uchwały w sprawie wspólnego zadania przeprowadzenia restrukturyzacji lub likwidacji Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.
 14. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2014-2018.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 16. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 17. Sprawy różne.

 

 

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunku wypłacania nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 12. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu rzeczowego i wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym „Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ‘Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim.
 13. Projekt uchwały w sprawie wspólnego zadania przeprowadzenia restrukturyzacji lub likwidacji Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.
 14. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2014-2018.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 16. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 17. Sprawy różne.

 

 

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunku wypłacania nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 12. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu rzeczowego i wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym „Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ‘Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim.
 13. Projekt uchwały w sprawie wspólnego zadania przeprowadzenia restrukturyzacji lub likwidacji Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.
 14. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2014-2018.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 16. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 17. Sprawy różne.

 

 

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunku wypłacania nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 12. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu rzeczowego i wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym „Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ‘Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim.
 13. Projekt uchwały w sprawie wspólnego zadania przeprowadzenia restrukturyzacji lub likwidacji Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.
 14. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2014-2018.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 16. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 17. Sprawy różne.

 

 

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunku wypłacania nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 12. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu rzeczowego i wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym „Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ‘Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim.
 13. Projekt uchwały w sprawie wspólnego zadania przeprowadzenia restrukturyzacji lub likwidacji Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.
 14. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2014-2018.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 16. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 17. Sprawy różne.

 

 

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).

 1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.     Wybór Sekretarza obrad.
 3.     Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4.     Interpelacje i zapytania radnych.
 5.     Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 6.     Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 7.     Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 8.     Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunku wypłacania nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 9.     Projekt uchwały w sprawie nadania imienia przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie.
 10.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański.
 11.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 12.     Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu rzeczowego i wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym „Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ‘Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim.
 13.     Projekt uchwały w sprawie wspólnego zadania przeprowadzenia restrukturyzacji lub likwidacji Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.
 14.     Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2014-2018.
 15.     Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 16.     Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 17.     Sprawy różne.

 

 

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunku wypłacania nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 12. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu rzeczowego i wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym „Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ‘Szop” Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim.
 13. Projekt uchwały w sprawie wspólnego zadania przeprowadzenia restrukturyzacji lub likwidacji Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.
 14. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2014-2018.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 16. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 17. Sprawy różne.

 

 

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).