A A A

ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ! MAMY DOFINANSOWANIE!

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało nam ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Nasz wkład finansowy wynosi 20 tys. zł.

Projekt skierowany jest dla uczniów w wieku 5-9 lat ( klasy I-III oraz oddziały przedszkolne) dla wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Do projektu włączone zostaną dzieci na podstawie dokumentacji medycznej w szkole.