A A A

ZAKOŃCZENIE AKCJI "CZYTAM,B0 LUBIĘ"

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie zakończyła się akcja "Czytam, bo lubię" poświęcona propagowaniu czytania wśród dzieci i dorosłych. Uczestników akcji odwiedził Zastępca Burmistrza, Tomasz Szczepański. Pamiętajmy, czytanie zawsze rozwija !