A A A

ZAKOŃCZENIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

️W 74.rocznicę zakończenia II wojny światowej, upamiętniliśmy wszystkich poległych i pomordowanych. Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem przy ul.Wejhera, gdzie odbył się apel patriotyczny.

W swoim przemówieniu Burmistrz Jacek Michalski przypomniał, że miliony naszych rodaków oddało życie za państwo polskie -"Było wśród nich wielu żołnierzy, ale także cywilów, zwykłych Polaków, którzy na różne sposoby starali się pokonać totalitaryzm i łagodzić jego skutki. Od nas zależy w jakim świecie będziemy żyć. W pogrążonym w konfliktach zbrojnych, nienawiści, zaściankowości, poczuciu wyższości jednych nad drugimi, czy w świecie opartym na prawdzie, wolności, poszanowaniu dóbr, wartości moralnych oraz wzajemnej życzliwości. Każdy z nas musi sam znaleźć 
odpowiedź na to pytanie".

Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów, po czym przemaszerowano pod pamiątkową tablicę przy stacji kolei wąskotorowej, skąd transportowano ludność do nazistowskiego - niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Stutthof w Sztutowie.

W uroczystościach wzięły udział delegacje: gminy Nowy Dwór Gdański na czele z Burmistrzem Jackiem Michalskim, powiatu nowodworskiego na czele ze Starostą Jackiem Grossem, służby mundurowe, uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy.

Fot.  Kamil Dyl, Krystian Falk