A A A

ZŁOTE GODY PAŃSTWA CHARLIŃSKICH

Państwo Jadwiga i Eugeniusz Charlińscy świętują Złote Gody. Przeżyte razem 50 lat małżeństwa jest wyjątkową chwilą. Nie zabrakło wielu życzeń oraz wzruszeń. Burmistrz Jacek Michalski wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Dobrosławą Filą, złożyli Jubilatom życzenia kolejnych lat przeżytych we wzajemnej miłości, z kochającą przy boku rodziną. Państwo Charlińscy otrzymali z rąk Burmistrza drobny upominek. Wszystkiego dobrego laugh
Fot.  Krystian Falk