A A A

ZŁOTE GODY PAŃSTWA OSSOWSKICH

Państwo Daniela i Piotr Ossowscy świętują Złote Gody! Przeżyte razem 50 lat małżeństwa, to wyjątkowa chwila. Nie zabrakło wielu życzeń oraz wzruszeń. Burmistrz Jacek Michalski wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Anną Rachwał, złożyli Jubilatom życzenia kolejnych lat przeżytych we wzajemnej miłości heartPaństwo Ossowscy otrzymali z rąk Burmistrza medale prezydenckie za długoletnie pożycie małżeńskie oraz drobny upominek. Wszystkiego dobrego laugh
Fot. Krystian Falk