A A A

Żuławska Lokalna Grupa Działania

Żuławska Lokalna Grupa Działania

ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu: 2.1.2. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych – konkurs 27/2019 2.2.2. Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych - konkurs nr 28/2019 Więcej informacji o konkursach, wzory wniosków oraz warunki ubiegania się o wsparcie znajdują się na naszej stronie internetowej : http://zulawskalgd.pl/nabory-wnioskow/aktualne