A A A

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

 

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2018r.:

  1. od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.  wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia            2018 r.,
  2. od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

 

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:

86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  1. 3-30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 

  1. 1-31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego dostępne na stronie internetowej: https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego

 

 

Wniosek do pobrania w wersji PDF -  KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Zestawienie faktur - KLIKNIJ ABY POBRAĆ