A A A

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Zwrot podatku akcyzowego

 – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

 

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2019 roku:

  1. od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku  wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  2. od 1 sierpnia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Zmiany od 1 stycznia 2019 roku:

  1. Zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego w gospodarstwie z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych,
  2. Wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

  1. 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych,
  2. 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

UWAGA! - nowy załącznik

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informacje o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej  siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  1. 1 - 30 kwietnia 2019 roku  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  2. 1 - 31 października 2019 roku  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

WZÓR WNIOSKU - KLIKNIJ ABY POBRAĆ 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU - KLIKNIJ ABY POBRAĆ