A A A

Archiwum zlikwidowanych jednostek

ARCHIWUM ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK

 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że z dniem 11 października 2010 roku dokumenty zlikwidowanych jednostek:

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim,
  • Państwowy Ośrodek Maszynowy w Nowym Dworze Gdańskim
  • Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowym Dworze Gdańskim

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowym Dworze Gdańskim

         Administracja Budynków Komunalnych w Nowym Dworze Gdańskim

przekazane zostały do przechowania do:

 

Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „ARCHIWUM’ SP. z o.o  w Gdańsku

ul. Trakt Św. Wojciecha 57

80-048 Gdańsk

Tel/fax 58 /309-47-03

 

 

Przechowawca  zobowiązany jest m.in. do   wystawiania na wniosek byłych pracowników stosownych kopii i odpisów z przejętej dokumentacji, dotyczącej stosunku pracy. Na pisemny wniosek przechowywana dokumentacja lub dane zawarte w niej przekazywane będą także uprawnionym organom administracji rządowej, organom wymiaru sprawiedliwości oraz wszelkim organom emerytalno-rentowym.