A A A

Dowody osobiste

Dowód osobisty – informacje

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku.

Z dowodem możesz podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen, Albania, Czarnogóra.
Z e-dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek granicznych.

Dodatkowo e-dowód możesz zawiesić–jeśli go gdzieś zagubisz – oraz cofnąć jego zawieszenie –gdy go już odnajdziesz.

Czym jest dowód osobisty

Dowód osobisty to dokument, który:

 • potwierdza twoją tożsamość (na przykład możesz potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie),
 • potwierdza twoje polskie obywatelstwo (na przykład za granicą),
 • pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży, na przykład Albania i Czarnogóra.

E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

 • zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
 • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
 • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
 • korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.

 

Kto powinien mieć dokument

Dowód osobisty MUSI mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce.

Dowód MOŻE mieć też osoba, która nie ma jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).

 

Jakie dane zawiera dokument

Dowód wydawany po 4 marca 2019 roku (e-dowód)

W e-dowodzie znajdziesz następujące dane na swój temat:

  • imię lub imiona i nazwisko,
  • nazwisko rodowe,
  • imiona swoich rodziców,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • płeć,
  • zdjęcie,
  • numer PESEL,
  • obywatelstwo.

W e-dowodzie są też następujące informacje na temat samego dokumentu:

  • jego seria i numer,
  • data wydania,
  • data ważności,
  • kto go wydał,
  • numer CAN.

CAN — numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

E-dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo zawiera dane, których nie ma na poprzednich dowodach:

  • powtórzone twoje dane i dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem numeru CAN),
  • aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczasz granice państwa,
  • miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego,
  • certyfikaty, które pozwalają:
   • uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP,
   • podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym,
   • potwierdzić swoją obecność.

 

Dowód wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku

W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane na swój temat, co w e-dowodzie. NIE znajdziesz w nim jedynie numeru CAN, który wykorzystujesz, by nawiązać bezpieczne połączenie z elektroniczną warstwą dokumentu.

Dowód wydany do 28 lutego 2015 roku

W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane na swój temat, co w e-dowodzie.

A dodatkowo następujące informacje:

  • wzrost
  • kolor oczu,
  • wzór podpisu,
  • adres zameldowania.

Chociaż adres zameldowania jest na dowodzie osobistym, to nie potwierdza on zameldowania.
Dlatego, jeśli się przeprowadzisz, nie musisz wymieniać dokumentu.
W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane dotyczące dokumentu, co w e-dowodzie. NIE znajdziesz w nim jedynie numeru CAN, który wykorzystujesz, by nawiązać bezpieczne połączenie z elektroniczną warstwą dokumentu.

 

Jak długo ważny jest dokument

Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 4 marca 2019 roku

  • 10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,
  • 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

NIE ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód. Wymiana ta nastąpi naturalnie, gdy upłynie ważność twojego dowodu osobistego. Jeśli chcesz mieć wcześniej e-dowód, możesz już teraz złożyć o niego wniosek.

 

Dowód osobisty wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku

  • 10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,
  • 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty wydany od 1 stycznia 2001 do 28 lutego 2015 roku

  • 10 lat – dla osób pełnoletnich,
  • 5 lat – dla osób, które w dniu składania wniosku nie miały 18 lat,
  • bezterminowo – dla osób, które miały 65 lat, jeśli chciały mieć taki termin ważności. Od 1 marca 2015 roku dokumenty ważne bezterminowo nie są już wydawane

 

Certyfikaty w e-dowodzie

Są ważne tak długo, jak długo jest ważny e-dowód. Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pozwala je też zweryfikować.

Są 4 certyfikaty:

  • certyfikat, który pozwala uwierzytelnić się w usługach online
   Ma go tylko osoba, która:
   • skończyła 13 lat lub
   • jest częściowo ubezwłasnowolniona.

By użyć certyfikatu, potrzebujesz 4-cyfrowego kodu PIN 1.

  • certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym .

Podpis osobisty–zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw –z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Należy zdecydować czy chcesz go mieć, kiedy składasz  wniosek o dowód osobisty.
Może mieć go osoba:

  • pełnoletnia,
  • która skończyła 13 lat. Wtedy o taki certyfikat wnioskuje rodzic. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła –właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat.

Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE mają tego certyfikatu.
By użyć certyfikatu, potrzebujesz 6-cyfrowego kodu PIN 2.

  • certyfikat potwierdzania obecności

Jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie.
By użyć certyfikatu, NIE potrzebujesz żadnego kodu PIN.

  • certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie.
Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie twój e-dowód zostanie unieważniony.

Jak używać e-dowodu, zmienić PIN lub odblokować dany certyfikat za pomocą kodu PUK, dowiesz się na stronie edowod.gov.pl.

 

Szczegóły w sprawie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz na temat zgłoszenia utraty lub unieważnienia dowodu osobistego znajdziecie Państwo na stronie   obywatel.gov.pl

w sekcji usługi dla obywatela – dokumenty i dane osobowe.