A A A

Formalności ślubne

KROK 1 POTRZEBNE DOKUMENTY

Z chwilą stawienia się w Urzędzie Stanu Cywilnego należy posiadać ważne dokumenty tożsamości. W przypadku cudzoziemców należy posiadać zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa.

 

KROK 2 WYBÓR MIEJSCA ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Narzeczeni ustalają miejsce uroczystości. Do wyboru mają salę ślubów lub miejsce ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego (dotyczy ślubu cywilnego)

 

KROK 3 WIZYTA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

Po dokonaniu wyboru miejsca zawarcia związku małżeńskiego serdecznie zapraszamy do siedziby Urzędu Stanu Cywilnego w celu ustalenia i zarezerwowania daty ślubu (małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia) oraz złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

 

KROK 4 DOKONANIE OPŁATY SKARBOWEJ

  • za sporządzenie aktu małżeństwa jest ustalona opłata skarbowa w wysokości – 84 zł.
  • za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego – 39 zł

W przypadku ślubu poza lokalem USC obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 1000 zł – art. 85 ust 11 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014r. poz. 1741 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. 2015r poz. 180).

 

ŚLUB CYWILNY

Narzeczeni oraz świadkowie zgłaszają się na 15 minut przed uroczystością do Urzędu Stanu Cywilnego celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

W przypadku ślubu w plenerze, narzeczeni i świadkowie na 15 minut przed uroczystością zgłaszają się do przybyłego na ślub Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta, jednocześnie obecni, złożą przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w zawiązek małżeński.

Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

ŚLUB POZA LOKALEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

Zachęcamy wszystkich, którzy zamierzają zawrzeć cywilny związek małżeński na terenie naszej gminy do składania wniosków o przeprowadzenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. W naszej gminie wiele jest atrakcyjnych miejsc, w których uroczystość zawarcia związku małżeńskiego mogłaby zostać zorganizowana. Żuławy to piękny region, z wieloma atrakcjami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Okres wiosenno – letni jest idealną porą na wypowiedzenie tak wiele znaczącego słowa "tak" w otoczeniu żuławskiej przyrody.

Ustawa z roku 2014 Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadziła nowe zasady udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. Otwiera to drogę do organizacji wymarzonego przez wiele par tzw. ślubu w plenerze.

Wymagania są proste, jedyne czego urząd wymaga od przyszłych małżonków to:

 

  • złożenie wniosku ze wskazaniem miejsca zawarcia małżeństwa z
  • wniesienie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Jest to kwota 1.000,00 zł
  • na przyszłych małżonkach spoczywa obowiązek organizacji ślubu w wybranym przez nich miejscu zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;

 

SALA ŚLUBÓW

Sala ślubów utrzymana jest w kolorystyce złota i beżu. Niezwykły efekt gry światła uzyskano dzięki kryształowym żyrandolom oraz świecznikom. Awangardowy charakter wnętrza podkreślają specjalnie zaprojektowane meble. W sali znajduje się 15 miejsc siedzących dla gości. Nasza sala jest kameralna i klimatyczna, ale podkreślająca charakter uroczystości. Dopełnieniem doniosłej atmosfery jest oprawa muzyczna oraz możliwość wzniesienia toastu. Przed budynkiem znajduje się parking oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Ceremonie ślubne odbywają się w dni robocze oraz soboty w godzinach ustalonych bezpośrednio z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Ustalenie terminu ślubu następuje po złożeniu kompletu dokumentów przez narzeczonych.